Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

New Rockin' Releases


Free Soul cd release


The Bullets 7"
Kim Lenz & The Jaguars cd
Killer Teds cd release
The Blue Cats cd-2lp-dvd release


The Wild Angels cd release

Δεν υπάρχουν σχόλια: