Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Summer Jamboree, August 2012, Senigallia, Italy

 Johnny Law & The Pistol Packin' Daddies

 The Ballroom Kings

 Dale Rocka & The Volcanoes The Jets

 Johnny Farina & The Di Maggio Connection


 Narvel Felts


All pics by Rockabilly Greece Crew

Δεν υπάρχουν σχόλια: