Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Forever Gene Vincent, February 11, 1935 - October 12, 1971

Δεν υπάρχουν σχόλια: