Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

3 Years Silver Spur, Saturday 20/03/2010...Be There!!!


Our favourite Rock Bar is 3 years old already & invite us to a great rockin' night, Saturday 20/03/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: